• Guide Plus

  sustainability fund

Dit fonds biedt een unieke investeringskans om jonge ondernemers tot global leaders te ontwikkelen. Guide plus is het eerste Nederlandse investeringsfonds dat zich specifiek richt op het leveren van een publiek/private duurzame bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties. Participerende partijen leveren een actieve ondersteuning aan jonge ondernemers, die binnen de High Tech industry in Nederland actief zijn in de sectoren Water, Energie, Smart Cities en duurzame productie. Het fonds onderscheid zich in de waardecreatie door ondernemerschap, deal sourcing en samenwerking die duurzame groei en een sterke economie brengen. Door jonge ondernemers te begeleiden maken we samen innovatie mogelijk, levert kennisbehoud kapitaal op, stimuleren we de werkgelegenheid en ontwikkelingen we een dynamisch ondernemersklimaat.

DOELSTELLINGEN
 • Climate Action

  Door het ondersteunen van succesvolle, innovatieve bedrijven meewerken aan het behalen van de doelstellingen van de Verenigde Naties.

 • Ondernemerschap ontwikkelen

  Jonge (hoogopgeleide) ondernemers een kans geven hun onderneming succesvol te laten groeien tot een wereldbedrijf door proactieve (‘hands-on’) begeleiding en ondersteuning door venture capital professionals, ervaren ondernemers, consultants en accountants.

 • Investeringsrendement

  Realiseren van aantrekkelijke financiële en maatschappelijke rendementen voor investeerders en actief bijdragen aan de economische groei.

 • Opschalen

  Groei mogelijk maken met seed capital aan hoogwaardige en kansrijke ‘vroege fase’ ondernemingen binnen de High Tech industrie, gebaseerd op excellente business ideeën en schaalbare businessmodellen. kansen binnen de industrie in Nederland.

 • Technology Leadership

  Verder ontwikkelen van de High Tech industrie in Nederland, één van de meest kansrijke en waarde toevoegende sectoren van de economie.

 • Werkgelegenheid

  Door participatie en waarde creatie in ondernemingen het creëren en behouden van hoogwaardige werkgelegenheid, met name voor jongeren.

 • Global leadership

  De ondernemingen in het fonds zijn het levend bewijs van de toppositie die Nederland heeft in de wereld, het versterkt deze positie en geeft unieke publiciteitsmogelijkheden die weer kansen geven voor synergie en samenwerkingen gericht op duurzame en technologische innovaties.

HET FONDS

Guide Plus Sustainable Investments Fund I is een initiatief van Guide Plus Fonds Management B.V. Het Sustainable Investment Fund milt op een omvang van  €50 miljoen en zal bestaan uit een team van ervaren en nieuwe fondsmanagers, die actief samenwerken met de fondspartners KplusV en Kruger als ondernemersadviseurs voor groei, overnames en insolventie, accountant Deloitte en de ondernemerservaring en expertise van investeerders. De totale looptijd van het Fonds bedraagt 12 jaar, het aantal beoogde participaties bedraagt 20-25 bij een gemiddelde IRR van 10-20%.

INVESTERINGS STRATEGIE

Het Guide Plus Sustainable Investment Fund richt zich op ondernemers en ondernemingen in Nederland die met hun activiteiten bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het fonds focust specifiek op jonge High Tech bedrijven in de sectoren Water, Energie, Smart Cities en Duurzame Productie. Met ondernemingen die een bewezen business model willen up-scalen, uitblinken in sterk management, die geleid worden door jonge ondernemers en over aantoonbare groeipotentie beschikken komen wij graag in contact. Het Guide Plus Sustainable Investment Fund verstrekt uitsluitend groei-investeringen, waarbij een onderneming extra kapitaal nodig heeft om haar groeipotentieel te realiseren, in combinatie met zakelijke ondersteuning. Onze “Guide” staat voor ondersteuning in bedrijfsgroei, procesoptimalisatie en actieve business development naast kapitaalinjectie.

ONZE AANPAK

Investeren in een bedrijf en samenwerken met het investeringsfonds gaan bij ons hand in hand. Ons proces is gericht op actieve samenwerking waarbij de bundeling van kennis, ervaring en netwerk resulteert in een krachtige (exponentiele) groei. De actieve samenwerking begint bij de deal sourcing, due dilligence, contractonderhandelingen tot investment management en de exit met de deelnemingen.

WAARDE CREATIE

Ondernemerschap ontwikkelen creëert duurzame waarde. Het fonds levert  “leadership by action & example.” Onderscheidend Vermogen van het fonds is samenwerken voor succes. We helpen jonge ondernemers aan kapitaal en begeleiden hen in de groei. Zowel de fonds partners KplusV en Kruger, adviseur Deloitte en de investeerders kunnen een rol krijgen in deze participaties waarmee zij hun kennis, ervaring en met hun netwerken bijdragen aan de groei van ondernemingen. In samenwerking met het management van de onderneming wordt gekeken naar de strategische ontwikkeling en mogelijke operationele verbeteringen om zo een optimale maatschappelijke en financiële rendement voor de onderneming te realiseren. Binnen het netwerk zijn we actief met inspirerende bijeenkomsten die het netwerken faciliteert en de deelsectoren in het fonds synergie kan brengen. Ondernemen is samen waarde creëren.

NETWERK

Het Guide Plus Sustainable Investment Fund is een dynamisch en ondernemend fonds dat actief samenwerkt om haar deelnemingen te ondersteunen. Om een zo goed mogelijk resultaat te realiseren werken we samen met een eigen netwerk van ervaren ondernemers, consultants, accountants en investeringsdeskundigen. Om kansen en ervaringen te vergroten brengen we de investeringen periodiek bij elkaar. Door deze contactmomenten en verbindingen kunnen de deelnemingen elkaar versterken en mogelijk slimmer en sneller groeien. Wij geloven dat het netwerken ook resulteert in sterkere managementteams die beter voorbereid zijn op de uitdagingen van het realiseren van een substantiele groei. Tenslotte, verwerft het fonds via deze netwerken ook weer mogelijke investeringskansen.

SECTORFOCUS

Guide Plus Sustainable Investment Fund richt zich binnen de sectoren Water, Energie, Smart Cities en Duurzame productie specifiek op die business-to- business bedrijven die schaalbare technologische innovaties hebben die concreet bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Per sector hebben wij hiervoor een unieke strategie en een gerichte aanpak die voor de investeerders en de investeringen tot sterke groei zal leiden.

Zie ook: Sustainable development goal

JONGE ONDERNEMERS

Jonge ondernemers hebben moeite met het aantrekken van kapitaal omdat gevestigde banken en Business Angels zekerheden wensen die er nu (nog niet) zijn. Guide Plus stelt deze jonge ondernemers wel in de gelegenheid om de in Nederland ontwikkelde hoogwaardige kennis om te zetten in succesvolle bedrijfsgroei. Het fonds levert een substantiële bijdrage aan ‘vroege fase ondernemingen’ door de verstrekking van kapitaal én zakelijke ondersteuning, zodat ze kunnen uitgroeien tot (wereldwijd) toonaangevende ondernemingen. De actieve ondersteuning garandeert gelijktijdig zekerheid voor een goed financieel rendement voor de investeerders.

TALENT BENUTTEN

Die opkomst van ondernemerschap leidt tot grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Er is een verschuiving zichtbaar van met name jongeren die meer regie over vorm en invulling van hun werk en werktijden zoeken en daarmee steeds minder passen binnen bestaande, hiërarchische organisaties. Deze trend sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van onderwijs- en overheidsbeleid dat steeds meer gericht is op ondernemerschap en bij de veranderende rol van universiteiten en hogescholen van kennisontwikkeling en kennistoepassing in ondernemerschap. Dit is ook zichtbaar in de verschillende valorisatie-programma’s bij kennisinstellingen. Het fonds zet in op deze jonge ondernemers omdat de motivatie hoog is en de waardecreatie en het groeipotentieel zeer aantrekkelijk is.

INVESTEERDERS

Ga naar investeerders pagina

MOGELIJKHEDEN
VERVOLGFINANCIERING

Binnen het Fonds wordt nooit meer dan 10% van het gecommitteerde vermogen in 1 enkele deelneming geïnvesteerd. Dit kan betekenen dat er met andere investeerders zal worden samengewerkt om de groei van een specifieke onderneming te kunnen borgen. Het fonds heeft goede relaties en referenties en mag rekenen op samenwerking met verschillende banken, family offices en private equity partijen, zowel in Nederland als internationaal. Bij gebleken succes zal een vervolgfonds worden opgezet die participaties ook in hun verdere ontwikkeling kan steunen.

NIEUWS

Op 14 februari aanstaande vond de eerste Investor Round Table plaats in Den Haag. De lunchbijeenkomst stond in het teken van onderlinge kennismaking, maar daarnaast werd er ook inhoudelijk op het fonds en de kansen ingegaan.

VISIE

“The passion to change the world for the better, through powerful leadership in action and example.”

Het klimaat verandert door menselijk handelen. Om deze klimaatveranderingen tegen te gaan zijn er internationale klimaatdoelstellingen geformuleerd door de Verenigde Naties. Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, innovatieve technologische toepassingen en vernieuwingen in productieprocessen. Naast de inzet van de overheid ligt er een maatschappelijke verantwoordelijkheid en is er een commerciële kans voor het bedrijfsleven.

Wij willen jonge Nederlandse bedrijven actief ondersteunen in de commerciële ontwikkeling van kennis naar succesvol ondernemerschap. Door het verstrekken van financiële middelen en de actieve operationele begeleiding realiseren deze bedrijven een gezond financieel rendement, voorzien zij in een maatschappelijke functie als werkgever, sterken zij de Nederlandse economie en dragen zij en wij bij om klimaatveranderingen tegen te gaan. We ontwikkelen ondernemers vanuit de visie: “Leadership is in action and example.”

MISSIE

“The time is right, to do what is right”

Het is onze missie om de wereld leefbaar achter te laten voor de generaties na ons. Wij willen daarom actief bijdragen om de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren door middel van technologische innovaties. Deze technologische innovaties dragen bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, een verlaging van de CO2-emissies, een structurele vermindering van natuurlijke grondstoffen verbruik, een duurzame ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en technologische innovaties die klimaatveranderingen tegengaan of reduceren.

Stationsweg 147
2515 BM Den Haag

E : info@guideplus.eu
W : www.guideplus.eu
KVK : 68958307
BTW : 857664967B01

Hoe kunnen we samenwerken?


selecteer uw relatie
© Copyright - GUIDE PLUS